KPE

De Rijke Omgeving ontwikkelt, actualiseert en geeft in opdracht van KPE sinds 2015 alle cursusmodules die betrekking hebben op het omgevingsrecht. Dit ten behoeve van de permanente educatie (PE-punten) van makelaars, taxateurs en rentmeester. Per jaar worden er ongeveer 40 cursusdagen verzorgd. Naast het reguliere traject zijn ook een e-learning module en een zogenaamde ‘mastersessie’ ontwikkeld. De onderwerpen van de cursus beslaan het hele spectrum van het omgevingsrecht. Hieronder vallen ondermeer het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, actualiteiten, de Omgevingswet en de verhoudingen binnen en buiten het openbaar bestuur. Jerry is regelmatig de gastspreker op congressen en bijeenkomsten die door KPE worden georganiseerd.