NXP

NXP werd geconfronteerd met een nieuw bestemmingsplan voor haar site in Nijmegen die – in potentie – de nodige beperkingen zou opleggen aan de bedrijfsvoering. De Rijke Omgeving heeft NXP ondersteund bij het gesprek met de gemeente, het indienen van de zienswijze en het gesprek met de gemeenteraad. Deze opdracht is met succes afgerond.