Waternet

In het kader van de energietransitie zal de rol van Waterschappen veranderen. Oppervlaktewater en afvalwater zijn energiebronnen die benut kunnen worden. In opdracht van Waternet adviseert De Rijke Omgeving over de juridische aspecten van het terugwinnen van warmte uit afvalwater. Ook innovatieve sanitatieoplossingen ten behoeve van het terugdringen van emissies en het sluiten van de grondstoffenstroom maken deel uit van de juridische beschouwing. Deze opdracht is inmiddels met succes afgerond.