Over de Omgevingswet

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Dit is de grootste wetgevingsoperatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Er komen grote veranderingen aan voor overheden, bedrijven, makelaars en ontwikkelaars.

Het doel
Het doel van de wet is de integratie van ruimte en milieu, versnelling en vereenvoudiging van procedures en een beter inzicht en vindbaarheid van onze omgevingsregels. Een ambitieuze doelstelling die de komende jaren veel inzet vraagt van alle betrokken partijen.

Gevolgen voor u?
De Rijke Omgeving kijkt graag samen met u wat de mogelijke gevolgen zijn en hoe uw organisatie zich het beste kan voorbereiden op de aankomende Omgevingswet. Via deze link leest u meer over de diensten van De Rijke Omgeving. Heeft u een vraag of een leuke uitdaging waar u over wilt sparren? Neem dan contact op.