High Tech Campus Eindhoven, High Tech Campus Site Management B.V.

High Tech Campus Eindhoven beschikt op dit moment over een zogenaamde ‘koepelvergunning’.  Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt het begrip ‘inrichting’ te vervallen, waarmee de huidige systematiek van de koepelvergunning komt te vervallen. De afgelopen periode heb ik HTCE ondersteund bij het onderhandelings- en lobbytraject met het ministerie van I&M naar aanleiding van deze wetswijziging. In samenwerking met de gemeente Eindhoven, de Omgevingsdienst Zuid- Oost Brabant,  Royal Philips, Philips Lighting, de Coöperatieve Vereniging Milieu en het Ministerie van I&M gaat HTCE nu aan de slag met een pilot omgevingsplan.