Diensten

De Rijke Omgeving werkt door heel Nederland in opdracht van gemeenten, provincies en waterschappen. Ook kiezen bedrijven, makelaars en ontwikkelaars met regelmaat voor de ruime ervaring van De Rijke Omgeving op het gebied van juridisch en/of strategisch advies.

Voor overheden

Overheden hebben te maken met grote bestuurlijke en ruimtelijke ambities en in een krachtenveld dat bepaald wordt door politiek, bestuur, wetgeving, participanten en natuurlijk de omgeving. Dit speelveld is en blijft een grote uitdaging. Zeker met het oog op alle veranderingen die nog gaan komen. Het scherp krijgen van de vraag en de ambitie vereist een scherpe blik en kennis van zaken. De Rijke Omgeving wordt door gemeenten, provincies en waterschappen onder andere ingeschakeld voor:

 • Omgevingsvergunningen: aanvraag, proces en toetsing;
 • Strategische en juridische vraagstukken over gebieds(her)ontwikkeling in zowel landelijk als stedelijk gebied;
 • Bestemmingsplannen: inhoud, proces- en projectleiding;
 • Vraagstukken rond de energietransitie;
 • Vraagstukken rond de invoering van de Omgevingswet.

Via deze link vindt u alle projecten.

Voor bedrijven, makelaars en ontwikkelaars

“Wat zijn de laatste wetwijzingen en plannen vanuit de overheid als het gaat om het omgevingsrecht?”, “Wat betekent dit voor mij?; “Wat kan en moet ik hiermee?” en “Wat voor invloed heeft dit precies?”. Dit zijn vragen waar bedrijven, makelaars en ontwikkelaars vaak mee te maken hebben. De Rijke Omgeving biedt juridisch en strategisch advies en een concreet stappenplan. De Rijke Omgeving wordt door bedrijven, makelaars en ontwikkelaars onder andere ingehuurd voor:

 • Het onderzoeken van de gebruiksmogelijkheden binnen bestaande en/of nieuwe bestemmingsplannen;
 • Juridische en strategische ondersteuning bij het gesprek met de gemeente;
 • Omgevingsvergunningaanvragen, projectleiding en procesondersteuning;
 • Locatiekeuzevraagstukken: wens voor uitbreiding, verandering of ontwikkeling;
 • Bestemmingsplanprocedures en -processen;
 • Voorgenomen bedrijfsverhuizingen: locatiescan en vergunningscan.

Via deze link vindt u alle projecten.

Voor kennisontwikkeling in uw organisatie

De kracht van een organisatie wordt gevormd door de kwaliteit van mensen. Kennis is een kernkwaliteit. De Rijke Omgeving heeft de visie dat kennis zo breed mogelijk in de organisatie aanwezig moet zijn. Dit bespoedigt besluitvorming, maakt medewerkers multi-inzetbaar en ontlast de (vaak overbevraagde) specialisten. Zeker in de huidige tijd is een brede basiskennis onontbeerlijk binnen elke organisatie.

Cursussen
De Rijke Omgeving ontwikkelt en geeft (in-house) cursussen in Omgevingsrecht die het hele spectrum omvatten. De focus ligt hierbij op ruimtelijke ordening en vergunningverlening. Praktische toepassing staat daarbij voorop. Docent en cursusinhoud worden gemiddeld met een rapportcijfer van ‘8,9’ beoordeeld.

Meer weten?
Heeft u behoefte aan verdieping in het omgevingsrecht? De Rijke Omgeving kijkt graag met u naar de vraag binnen uw organisatie en de manier waarop de kennis binnen uw organisatie kan worden verbreed en verdiept. Dit kan in-house, maar ook tijdens congressen of workshops. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

Voor gebiedsontwikkeling

Tijdens het gehele traject van gebiedsontwikkeling is juridische haalbaarheid één van de centrale thema’s. De Rijke Omgeving heeft een heldere visie op de juridische aanpak van gebiedsontwikkeling.

De toenemende samenhang met duurzaamheid, de energietransitie en de aanloop naar de nieuwe Omgevingswet vraagt om een vroege inventarisatie van de juridische kruisverbanden en risico’s. Een brede oriëntatie op de ontwikkelvraag, het politieke en bestuurlijke krachtenveld en de ruimtelijke wensen is onontbeerlijk. Aan de hand van deze inventarisatie ontwikkelt De Rijke Omgeving een heldere visie op de in te zetten (plan)instrumenten, de proces- en procedureplanning en het besluitvormingsproces. Maar daar stopt het niet. Gebiedsontwikkeling is een doorlopend proces met continue schuivende panelen. Heroriëntatie van, en aanpassing op, de juridische aanpak is daarom integraal onderdeel van het proces van gebiedsontwikkeling en stopt pas als de laatste paal is geslagen.

Meer weten?
Alles valt of staat met een goede communicatie en het goed helder hebben van het specifieke belang van de opdrachtgever. De Rijke Omgeving vertelt hoe het zit, ook als het slecht nieuws is. Vervolgens kijken we samen hoe we het beste verder kunnen gaan. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.